Tid for evaluering og valg av styre i små aksjeselskap

Har styret og daglig leder gjort den jobben eierene forventer ?

Det nærmer seg slutten av regnskapsåret og planene for 2017 begynner å falle på plass. Da er det også tid for å gjøre en evaluering av hvordan styret og organiseringen av bedriften har fungert. Har styret gjort jobben sin, har daglig leders funksjon vært tilfredsstillende - har virksomheten skapt de verdier du som eier har hatt som mål ?

Hvis du er eier, styreleder og daglig leder i en relativt liten virksomhet kan det være vanskelig å gjøre nettopp denne evalueringen.

Det er eierene som i generalforsamling utnevner styre og det er styre som ansetter daglig daglig leder. I rollene har man forskjellig ansvar og plikter.

Sitter man på alle rollene selv, kan det være litt ukomfortabelt å stille seg selv de kritiske spørsmålene om man har gjort en god nok jobb. Kanskje har man bare oppfylt aksjelovens minimumskrav ??

Har man valgt en i familien eller en god venn til å være styreleder, er det ubehagelig å stille direkte og kritiske spørsmål om vedkommende har gjort en god jobb.

En liten eller mellomstor bedrift burde rekruttere en ekstern styreleder uavhengig av om virksomheten har en enkel i driftsform eller ikke.

En ekstern styreleder kan være en god diskusjonspartner for deg som er eier eller daglig leder i spørsmål som har med formaliteter å gjøre, eller utvikling av virksomheten eller forberedelser til salg. Det skal gi deg trygghet for at dine interesser blir ivaretatt på en god måte.

Styrearbeid er også en jobb, så rekrutteringen av styreleder bør du gjøre på samme måte som du ansetter en medarbeider. Gjør du denne jobben grundig, vil resultatet bli større verdiskaping for deg som eier.

Med en ekstern styreleder kan du få;

- en med kunnskap på å drifte et aksjeselskap
- en som er tilgjengelig for deg - alltid !
- en som tør å stille deg spørsmålene familie og venner ikke tør eller vil stille
- en som setter målene for virksomheten - og når de skal oppnås
- en som tør å sette krav til hvordan målene skal oppnås
- en som ser helheten
- en som deler ansvaret med deg

Vil du lese mer om hvorfor du bør velge en ekstern styreleder ? Les denne artikkelen som er publisert i StyrAkademiets nettforum.

Ta gjerne kontakt med Tore S Kristoffersen på telefon 95171213 med spørsmål du måtte ha i denne sammenheng

Del siden
BESØK OSS
FØLG OSS