Evaluering og rekruttering av styret

Små og mellomstore bedrifter trenger også et DYKTIG styre

Styret må utvikle et godt team og samarbeide med daglig leder, og ikke minst fordele oppgavene. Ledelsesbegrepet må inn styrerommet.

Styret er er virksomhetens øverste ledelse og skal skape verdier for fremtiden. Styret må tenke utvikling.

En kombinasjon av eierens kompetanse og styrets kompetanse er en god investering for bedriftens utvikling.

Vi har metoder for evaluering av styret og eventuelt finne fram til kandidater med den kunnskapen og de ferdigheter du trenger for å løfte bedriften til neste nivå.

Ønsker du mer informasjon - eller en uforpliktende prat om styret ?

Ta kontakt med Tore Steinar Kristoffersen på 95171213 eller tore.kristoffersen@kongstanken.no for nærmere informasjon

Del siden
BESØK OSS
FØLG OSS